Pinjaman Bercagar

Pinjaman Bercagar

 • Cagaran seperti: kilang, tanah dan perumahan
 • Dapatkan nilai dan jumlah pinjaman yang lebih tinggi serta menolak prosedur yang rumit
 • kadar faedah rendah ,tanpa kadar faedah tidak akan meningkat pada masa perjanjian
 • menukar modal ke aliran tunai; peredaran overdraf untuk memenuhi pebelanjaan peribadi dan pengeluaran dan pengurusan keperluan pembiayaan

Kelayakkan & Dokumen Diperlukan

 • Salinan cukai tanah dan cukai pintu terkini
 • Penyata bank pinjaman hartanah terkini
 • 3 bulan penyata bank terkini
 • Salinan kad pengenalan pemilik harta
 • Hakmilik hartanah
 • Alamat Hartanah
 • Surat Perjanjian Jual Beli
 • Laporan Penilaian Harta (jika ada)